Staalbouw Nagelhout Bakhuizen
Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

We leven in een tijdperk waarin de schaarste aan grondstoffen en energie steeds duidelijker voelbaar is. Bovendien staat door de opwarming van de atmosfeer en de verontreiniging van lucht, water en bodem ons leefmilieu onder druk. Deze belasting van het milieu komt deels voort uit het bouwen en gebruiken van gebouwen. Dit geldt in veel beperktere mate voor gebouwen met een staalconstructie. Dankzij het duurzame en vaak al via recycling herwonnen materiaal zijn aanzienlijke milieubesparingen in alle fasen van de (langere economische) levensduur mogelijk: vanaf de productie van de bouwdelen tot en met demontage of hergebruik.