Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V. levert staalconstructies volgens de EN1090-1 en -2. Als één van de eerste staalconstructiebedrijven is Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V. sinds 2011 gecertificeerd voor deze norm. Tevens is Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V. een gecertificeerd leerbedrijf.

In de EN 1090-1 is de CE-markering voor staalconstructies geregeld. In de EN 1090-2 staan alle technische eisen genoemd waaraan een staalconstructie moet voldoen. Deze norm is behoorlijk uitgebreid. Vanaf de basisproducten tot aan de conservering zijn de eisen vastgelegd waaraan de constructie moet voldoen.

Voor de eisen welke gesteld worden aan de basisproducten, bouten en moeren, draadeinden, lastoevoegmaterialen e.d. wordt verwezen naar diverse specifieke productnormen. Verder worden de bewerkingen als voorbewerken en samenstellen, lassen, mechanisch verbinden, conserveren en monteren uitvoerig beschreven en ook hier wordt weer verwezen naar diverse specifieke normen. In deze norm is ook ruim aandacht besteed aan de toleranties welke gelden voor de onderdelen op zich als ook voor de gemonteerde constructie.

De EN 1090-2 kent vier klassen, de zogenoemde execution classes of uitvoeringsklassen, EXC1 t/m EXC4. Deze klasse moet door de klant zijn voorgeschreven. Wanneer de klant niets heeft aangegeven in het bestek of opdracht specificatie, is automatisch EXC2 van toepassing. Dit is de meest gebruikte klasse en dit resulteert in een constructie die aan de meest gebruikelijke eisen voldoet. Voor EXC 3 of 4 worden bijvoorbeeld extra eisen gesteld aan gelaagdheid, thermisch snijden (haaksheid en ruwheid), ponsen, lasonvolkomenheden, lasuiterlijk e.d.

Het lassen aan stalen constructie onderdelen wordt gezien als een speciaal proces. De lasmethoden welke gebuikt worden en het laspersoneel moet gekwalificeerd zijn volgens de daarvoor geldende normen. Ook dient er een lascoördinator met voldoende kennis aangesteld te zijn. Staalbouw Nagelhout heeft dit allemaal geregeld in overeenstemming met EN-ISO 3834-2 en is hiervoor ook gecertificeerd, ook al is dit niet een directe eis uit de EN1090-2.

Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V. kan staalconstructies leveren welke voldoen aan de hoogste uitvoeringsklasse, dus EXC4. Bij iedere opdracht wordt een geldige CE-markering en prestatieverklaring geleverd volgens de Europese bouwproducten verordening CPR 305/2011/EU.