Op de Zuidas van Amsterdam vindt de nieuwbouw en renovatie plaats van twee torens, waarin kantoren en een hotel worden gevestigd. J.P. van Eesteren heeft aan ons de opdracht gegund voor de engineering, levering en montage van de staalconstructie onderdelen voor het project 2Amsterdam.

Tonnage staalconstructie: circa 280 ton
Opdrachtgever: J.P. van Eesteren B.V. te Gouda