Frisia Zout B.V. heeft ons de opdracht gegund voor de renovatie hoogbouw van de natzoutloods.
Deze renovatie bestaat uit een deel sloop en een deel nieuw te bouwen loods, bestaande uit staalconstructie met dak- en wandbeplating.

Tonnage staal: circa 600 ton

Opdrachtgever: Frisia Zout B.V. te Harlingen