Door BAM Bouw en Techniek Regio Noord is aan ons de opdracht gegund voor de levering en montage van staalconstructie onderdelen, trappen, hekwerken en balustrades ten behoeve van de te bouwen tribune.
De nieuwe Haarbocht Tribune heeft een hoogte van 20 meter en een lengte van 350 meter. Er wordt plek geboden aan 9.700 fans.
De oplevering zal medio 2017 plaats vinden.

Tonnage staal: circa 650 ton
Opdrachtgever: BAM Bouw en Techniek BV Regio Noord